imani roberson thumbnail Rebekah Dela Cruz  thumbnail Sydney Skiittles thumbnail Indie Smith thumbnail amelia james thumbnail Julia  Staniforth thumbnail Nanoushka Slovia thumbnail Ebony Day thumbnail malik  wilson  thumbnail Talia DiPoce thumbnail tyson griffith thumbnail

Top Rated People of Barrie, Ontario

Girls - Guys - Both
1st Place
Claudia Lehr
Barrie, Ontario
August 23, 2013
Rated: 9.3/10
2nd Place
ruby green
Barrie, Ontario
March 12, 2013
Rated: 8.2/10
3rd Place
hayley lubniewski
Barrie, Ontario
November 7, 2012
Rated: 8/10
4th Place
Travis Leblanc
Barrie, Ontario
October 8, 2012
Rated: 7.9/10
5th Place
casandra shore
Barrie, Ontario
October 16, 2012
Rated: 7.9/10
6th Place
Doriana Davidovic
Barrie, Ontario
January 1, 2013
Rated: 7.9/10
7th Place
Elisha Creighton
Barrie, Ontario
April 14, 2013
Rated: 7.9/10
8th Place
Lizzy Clifford
Barrie, Ontario
April 28, 2013
Rated: 7.9/10
9th Place
Harley Stein
Barrie, Ontario
June 6, 2013
Rated: 7.8/10
10th Place
alaina wray
Barrie, Ontario
October 31, 2012
Rated: 7.7/10